Over ons

De visie van de Stichting Help Elkaar Stichtse Vecht is als volgt:

Wij geloven in een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat je elkaar helpt. Wij willen bijdragen door op een laagdrempelige manier
vraag en aanbod met elkaar te verbinden om zo mensen in een
kwetsbare situatie een volwaardige plek in de maatschappij te geven.

De Stichting heeft een christelijke identiteit en wordt geïnspireerd door het evangelie. De volgende kernwaarden zijn leidend in het werk en bepalend voor het beleid:

  • Transformatie, de stichting zet zich in voor structurele verandering in het leven van kwetsbare inwoners.
  • Inclusiviteit, de stichting werkt zonder uitsluiting van mensen en ziet ieder individu als gelijkwaardig én uniek.
  • Dienstbaarheid, de stichting is dienstbaar aan de gemeente en haar inwoners vanuit respect voor de medemens en naastenliefde.
  • Samenwerking, de stichting streeft naar een optimale samenwerking met alle relevante actoren binnen de maatschappij.
  • Perspectief, de stichting werkt aan een hoopvolle toekomst voor iedere inwoner van de gemeente Stichtse Vecht

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Verbinden van lokale initiatieven
  • Professionele ondersteuning bieden aan lokale initiatieven
  • Continuïteit bieden aan lokale initiatieven
  • Vertegenwoordiger zijn voor lokale initiatieven

De stichting heeft geen winstoogmerk en streeft het algemeen belang na.

ANBI Informatie:

NaamStichting Help Elkaar Stichtse Vecht
RSIN (Fiscaal nummer)862211244
RekeningNL09 RABO 0366971263 t.n.v. St.Help Elkaar Stichtse Vecht.
ContactgegevensRemi Bode (Secretaris)
06-24330131
DoelstellingDe stichting heeft ten doel:
a. het helpen van elkaar onder andere door middel van het op een laagdrempelige manier verbinden van vraag en aanbod met elkaar om zo mensen in een kwetsbare situatie een volwaardige plek in de maatschappij te geven;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
BeleidsplanGa hier naar het beleidsplan
Financiële verantwoordingEr is nog geen jaarverslag beschikbaar.