Vrijwilliger worden bij Hip Helpt Stichtse Vecht.

Hoe werkt het?

Wij brengen jou als vrijwilliger in contact met mensen die hulp nodig hebben bij alledaagse dingen.

Denk aan:
• Even wandelen of er met de rolstoel op uit;
• Samen een kopje koffie drinken;
• Bezoek aan een zorgloket of arts;
• Klusjes in en om het huis;
• Hulp bij het invullen van documenten;
• Ondersteuning van mantelzorgers.

Als hulpbieder kun je zelf bepalen welke hulp je aanbiedt, wat past bij jouw talenten. Ook kun je elke keer bepalen of je een klus aanneemt. Net wanneer het jou schikt. Voordat hulpvragen jou bereiken, worden ze eerst door een HipHelpt-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HipHelpt-hulpvraag. Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar.

Belangrijke zaken voor vrijwilligers

Gedragsregels

In de gedragsregels staan richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers en kwetsbare mensen. De regels geven aan waar de grenzen liggen in het contact. Het gaat om een formeel document dat ondertekend wordt door vrijwilligers en medewerkers.

Door middel van de volgende link kunnen jullie het document downloaden.

Aannamebeleid

Hip Helpt Stichtse Vecht maakt gebruik van een aannamebeleid voor haar vrijwilligers. Dit beleid omvat een intakegesprek, het volgen van een korte training en je bent verplicht om via ons (gratis) een VOG (verklaring omtrent het gedrag) aan te vragen.

Vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenscontactpersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.

Meer informatie over ongewenst gedrag en informatie over het vertrouwenscontactpersoon kunt in het volgende document vinden:

In het volgende document kun u meer informatie over ons meldprotocol vinden: