Welkom bij
Help Elkaar Stichtse Vecht

Wij geloven in een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat je elkaar helpt. Wij willen bijdragen door op een laagdrempelige manier vraag en aanbod met elkaar te verbinden om zo mensen in een kwetsbare situatie een volwaardige plek in de maatschappij te geven.